Etický Kodex

                                                                                                                                                           


ETICKÝ KODEX

ETICKÝ KODEX pro trenéry a vedoucí družstev Sportovního klubu HC VIMPERK, z.s.

Tento Etický Kodex zavazuje všechny trenéry, vedoucí družstev, či jiné spolupracovníky klubu k dodržování níže uvedených pravidel. Kodex rovněž odráží obecné zásady fungování klubu, všichni jsou oprávněni sledovat dodržování Etického kodexu. Nedodržování kteréhokoliv standartu v rámci Etického kodexu může po nestranném posouzení vést k napomenutí, pohovoru, finančnímu postihu, disciplinárnímu řízení, v souladu s platnými pracovně právními předpisy.

- za všech okolností se snaží budovat dobré jméno klubu HC Vimperk a svou činností, projevem či slovy ho nijak nepoškozuje

- respektovat své svěřence, být k nim upřímný, chovat se zásadově, dodržovat veškeré dohody a závazky

- pomluva kolegů či nadřízených je nepřístupná, všechny problémy a rozdílné názory řeší pouze interně s kolegy či nadřízenými

- korupce v jakékoliv formě je vyloučena

- respektuje rozdílné názory

- je k hráčům spravedlivý a nepřistupuje k nim rozdílně z důvodu míry jejich sportovní úrovně

- pomáhá hráčům při jejich sportovním a osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play

- dbá vedle důrazu na rozvoj hráčů rovněž na zdraví

- poskytuje hráčům a všem zúčastněným osobám zpětnou vazbu, která by měla být pozitivní

- aktivně odrazuje své svěřence od užívání dopingu, drog, alkoholu, kouření, tabáku a jakýchkoliv zakázaných látek, jde v tomto hráčům příkladem

- nikdy nesmí zneužít své postavení trenéra ke svému osobnímu nebo ekonomickému prospěchu na úkor zájmu svých hráčů

- nesmí připustit jakoukoliv formu šikany, vede své svěřence k vzájemnému respektu

- stále a dlouhodobě se vzdělává, zvyšuje svou odbornost

- respektuje znalosti, zkušenosti svých kolegů


PRAVIDLA pro hráče Sportovního klubu HC VIMPERK, z.s.


- na zimním stadionu i mimo něj se chovám slušně a řádně reprezentuji klub

- všechny dospělé osoby vždy slušně pozdravím

- udržuji pořádek a dobrou atmosféru v šatně

- vždy respektuji trenéra a jeho pokyny

- v případě neshod se pokusím problém nejdříve vyřešit se svým trenérem

- trenérovi, vedoucímu ani spoluhráčům nikdy nelžu

- nikdy si nepůjčím ani nevezmu nic bez svolení majitele

- používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení v šatně je přísně zakázáno

- dodržuji stanovené časy a začátky tréninků, utkání

- na led vstupuji až na pokyn trenéra

- všechny cvičení provádím v plném nasazení

- hokej je kolektivní sport, hraji společně se spoluhráči

- respektuji soupeře, chci vyhrát, ale umím přijmout i porážku

- respektuji rozhodčího za každé situace

- užívání dopingu, alkoholu, drog, žvýkacího tabáku je hráčům mládežnických kategorií přísně zakázáno


PRAVIDLA pro rodiče hráčů  Sportovního klubu HC VIMPERK, z.s.

Závazná pravidla pro rodiče hráčů, v případě opakovaného nerespektování těchto pravidel si klub vyhrazuje právo vyřadit hráče z utkání a tréninkového procesu, případně doporučit hráči přestup do jiného klubu.


- učte děti samostatnosti

- bavte se hokejem, uvědomte si, že váš potomek chodí na hokej pro svou zábavu, nikoli primárně pro vaši

- členské příspěvky nejsou "pernamentka" k zařazení hráče do sestavy, tu určuje trenér na základě snahy, výkonosti hráče a dalších aspektů

- důvěřujte a respektujte trenéra, nedávejte dětem pokyny v rozporu s pokyny trenéra, nesnižujte jeho autoritu

- při utkání a tréninku nepokřikujte z tribuny na hráče, rozhodčí a trenéry

- nenechte se vyprovokovat k žádnému druhu nesportovního chování

- vždy dejte přednost dlouhodobému zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi

- podporujte i jiné aktivity, než je hokej

- pochvalte své dítě za jeho sportovní úsilí a co se mu v tréninku, utkání povedlo

- nevstupujte do prostoru kabin a střídaček bez vědomí trenérů

- hodnoťte a řešte pouze svého potomka

- dbejte na životosprávu dětí (strava, pitný režim, spánek)

- v každém řádně fungujícím klubu platí nějaká pravidla                                                       Z pověření Výkonného výboru Sportovního klubu HC VIMPERK z.s.


                                                                                                        Martin Willmann - předsedaVítězství čtvrťáků na domácím ledě

V sobotu 2.3.2024 si naši hokejoví čtvrťáci zahráli poslední domácí zápasy této sezóny. Přivítali týmy z Milevska a ze Soběslavi.

Dohrávka 8. kola ligy starších žáků

Netradičně na středu byla naplánována dohrávka kategorie starších žáků HC Vimperk pro týmu HC Klatovy. Hrálo se na ledě našeho...

11. kolo soutěže třetích tříd

Třeťáci odehráli další kolo, tentokrát v Milevsku.