Vnitřní řád
VNITŘNÍ ŘÁD

SPORTOVNÍ KLUB HC VIMPERK, z.s.

IČ: 41881834

SEZÓNA 2023/2024


PRÁVA A POVINNOSTI KLUBU

 • Zabezpečit podmínky pro odborný sportovní rozvoj hráčů organizováním sportovní činnosti v ledním hokeji trenérským a metodickým vedením
 • Hradit náklady spojené se sportovním rozvojem hráčů dle možnosti klubu
 • V průběhu sezóny zajistit led na zimním stadionu Vimperk všem družstvům HC Vimperk
 • Zajistit dopravu pro všechna družstva na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží dle možností klubu
 • Mistrovská utkání do 90 km od Vimperku - může určit klub dopravu vlastní tj. sraz před utkáním v místě konání ( s možností cestovního příkazu - 1 km/4,- Kč). Na družstvo max. 5 vozidel.
 • Zajistit rozhodčí na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží
 • Zajistit zdravotní službu na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží
 • Každé družstvo má možnost uspořádat na ZS ve Vimperku jednodenní turnaj (cca 11 hodin), na který klub zajistí ledovou plochu a ceny do turnaje. Startovné vybrané od družstev složí vedoucí mužstva ekonomovi klubu. Vydělané peníze za domácí turnaj budou použity výhradně pro potřeby družstva, které turnaj uspořádalo.
 • Na venkovní turnaj v sezóně má každé družstvo nárok na příspěvek 5.000,- Kč, které si mohou vybrat jako příspěvek na startovné, stravu nebo ubytování. Trenér nebo vedoucí družstva musí nahlásit termín konání turnaje minimálně 2. týdny před jeho uskutečněním. Veškeré turnaje schvaluje výkonný výbor klubu.

PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČŮ

 • Dodržovat řád, Etický kodex klubu
 • Udržovat pořádek ve všech prostorách zimního stadionu, případné poškození zařízení bude předepsáno k úhradě jednotlivci nebo celému družstvu.
 • Dodržovat tréninkové hodiny, vstup na ledovou plochu dle rozpisu.
 • Zajistit si na vlastní náklady lékařskou prohlídku, potvrzený tiskopis předá vedoucímu mužstva nebo trenérovi před začátkem soutěží.
 • Hráčům žákovských tříd (mladší žáci, starší žáci, 9. třída) bude umožněn školní lyžařský výcvik a uvolnění o jarních prázdninách. Ostatní aktivity zasahující do tréninkového procesu v sezóně nutno včas, tj. minimálně 14 dní předem konzultovat s hlavním trenérem mužstva. Nerespektování tohoto článku bude považována za hrubé porušení vnitřního řádu.
 • Hráči mládežnických mužstev jsou vedeni trenéry a vedoucími mužstev, s nimi projednávají veškeré své požadavky.
 • Každý člen klubu HC Vimperk se musí při sportovní činnosti i v občanském životě chovat slušně, bude-li jeho chováním klub poškozen, může být tento člen z klubu vyloučen.
 • Hráči, trenéři, vedoucí a funkcionáři všech mládežnických družstev, výkonného výboru musí být minimálně sportovními členy Sportovního klubu HC Vimperk, z.s.
 • Členský příspěvek pro sezónu 2023-2024 je stanoven na částku 500,- Kč na rok pro mládež do 18 let a 500,- Kč pro dospělého člena a je splatný nejpozději do 30.11.2023 na účet Sportovního klubu HC Vimperk, z.s.
 • Hráči Sportovního klubu HC Vimperk, z.s. mají členský příspěvek zaplacen v částce oddílového příspěvku.
 • Hráči všech mládežnických družstev, včetně hráčů na hostování z jiných klubů platí oddílové příspěvky.
 • Při nezaplacení oddílového příspěvku trenér neumožní hráči účast na tréninkovém procesu ani zápase.
 • Jsou-li v klubu registrováni dva a více sourozenců, platí celé oddílové příspěvky starší z nich, každý další platí oddílové příspěvky ve výši 50% dané částky pro danou kategorii.
 • Sportovní klub HC Vimperk, z.s. upozorňuje, že bez předchozího souhlasu vedení, nemůže vedoucí mužstva ani trenér vybrat žádné finanční prostředky od hráčů (rodičů).
 • Sportovní klub HC Vimperk, z.s. upozorňuje, že na klubovém webu bude zveřejňovat jména hráčů, datum narození a jejich statistiky v odehraných zápasech (statistiky od kategorie mladších žáků).
 • Sportovní klub HC Vimperk, z.s. upozorňuje, že je přísný zákaz vstupu rodičů během tréninku a zápasu do prostoru střídaček a kabin (zavázání bruslí v kabině se souhlasem trenéra).

V případě, že kdokoliv zajistí finanční příspěvek (např. formou prodeje reklamy, sponzorského daru, apod.), má právo na 10% odměnu za zprostředkování. Tato částka mu bude vyplacena ihned po připsání částky na účet Sportovního klubu HC Vimperk, z.s. nebo hotově složena do poklady Sportovního klubu HC Vimperk, z.s. Před uzavřením smlouvy nutno konzultovat s vedením klubu.

Příspěvky se platí bezhotovostní platbou:

Číslo účtu u KB, a.s.: 14139281/0100

Variabilní symbol: rodné číslo hráče bez lomítka

Specifický symbol: ročník hráče

Tex (zpráva pro příjemce): jméno a příjmení hráče, kategorie (VZOR: JAN NOVÁK - STARŠÍ ŽÁCI)

Konstatní symbol: 0308


ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKYZÁKLADNÍ ČÁSTKA1. SPLÁTKA2. SPLÁTKA

15.10.202315.01.2024
NÁBOR3.000,-1.500,-1.500,-
ročník 2014-20176.000,-3.000,-3.000,-
ročník 2007 - 20138.000,-4.000,-4.000,-

Oddílové příspěvky lze uhradit buď v celé výši do 15.10.2023 nebo ve dvou splátkách:

1. splátka do 15.10.2023

2. splátka do 15.01.2024


INFORMACE

- rozhodující pro stanovení příspěvku je rok narození hráče

- platby budou prováděny převodem z účtu

- příspěvky při přechodu do jiného hokejového klubu se nevrací

- za kontrolu zaplacených příspěvků je zodpovědný trenér příslušného mužstva

- rodič hráče, který vloží na účet Sportovního klubu HC Vimperk, z.s. sponzorský dar větší než 20.000,- Kč neplatí oddílové příspěvky. Před uzavřením sponzorské smlouvy nutno konzultovat s vedením klubu.

VALNÁ HROMADA HC VIMPERK se uskuteční v pondělí 10. června 2024

V pondělí 10. června 2024 od 17:00 hodin se bude konat VALNÁ HROMADA Sportovního klubu HC Vimperk, z.s. Valná hromada proběhne v salonku...

Novinky v systému Krajské ligy mužů

V pondělí 06. května 2024 se v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích uskutečnila volební  konference Jihočeského...

Další mistrovský titul pro Šimona Hrubce

Vimperský odchovanec Šimon Hrubec dosáhl se svým týmem ZSC Lions z Curychu ve Švýcarské nejvyšší soutěži na titul.